Zbor rukometnih sudaca Kutina

Rukometna pravila

MEĐUNARODNA PRAVILA RUKOMETNE IGRE

Ovdje možete pročitati nova pravila rukometne igre. Klikom na jedan od linkova ispod otvara se stranica sa željenim pravilom ili pojašnjenjem.

Ukoliko želite skinuti kompletna pravila u PDF formatu, možete ih skinuti ovdje.

MEĐUNARODNA PRAVILA RUKOMETNE IGRE:

1. IGRALIŠTE

2. TRAJANJE IGRE, ZAVRŠNI ZNAK I PREDAH (TIME-OUT)

3. LOPTA

4. MOMČAD, ZAMJENE, OPREMA

5. VRATAR

6. VRATAREV PROSTOR

7. IGRANJE LOPTOM I PASIVNA IGRA

8. PREKRŠAJI I NEŠPORTSKO PONAŠANJE

9. POGODAK

10. POČETNO BACANJE

11. UBACIVANJE

12. VRATAREVO BACANJE (IZBACIVANJE)

13. SLOBODNO BACANJE

14. SEDMERAC

15. OSNOVNE SMJERNICE ZA IZVEDBU BACANJA (POČETNO BACANJE, UBACIVANJE, VRATAREVO BACANJE/IZBACIVANJE, SLOBODNO BACANJE I SEDMERAC)

16. KAZNE

17. SUDCI

18. MJERITELJ VREMENA I ZAPISNIČARZNAKOVI RUKOM

OBJAŠNJENJA PRAVILA RUKOMETNE IGRE1. IZVEDBA SLOBODNOG BACANJA NAKON ZAVRŠNOG ZNAKA (2:4-6)

2. PREDAH (TIME-OUT) (2:8)

3. MOMČADSKI PREDAH (TEAM-OUT) (2:10)

4. PASIVNA IGRA (7:11-12)

5. POČETNO BACANJE (10:3)

6. DEFINICIJA OČITE PRIGODE ZA POGODAK (14:1)

7. PREKID MJERENJA VREMENA TRAJANJA IGRE PO MJERITELJU VREMENA ILI NADZORNIKU SUĐENJA (18:1)

PROSTOR ZA ZAMJENU IGRAČA

SMJERNICE - IGRALIŠTE I VRATA

Pravilo 1. IGRALIŠTE

1:1 Igralište je (vidi sliku 1.) pravokutnik dužine 40 m i širine 20 m, koji čine polje za igru i dva vratareva prostora (vidi 1:4 i 6). Duže se granične crte zovu uzdužne crte, a kraće granične crte zovu se crte vrata (između vratnica) ili crte izvan vrata (s vanjskih strana vrata).

Oko igrališta mora postojati sigurnosni pojas širok najmanje jedan metar duž uzdužnih crta i dva metra iza crte vrata i crta izvan vrata. Igrališna se obilježja tijekom utakmice ne smiju mijenjati u korist jedne od momčadi.

1:2 Vrata (vidi sliku 2.a i 2.b) stoje na sredini između crta izvan vrata. Vrata moraju biti učvršćena na podlozi ili na zidu iza njih. Njihova je unutarnja visina dva metra, a širina tri metra.

Grede su vrata povezane prečkom, čiji se stražnji brid mora poklapati sa stražnjom stranom crte vrata. Grede i prečka izrađene su od četvrtaste građe širine osam centimetara. Tri strane vidljive s igrališta moraju biti obojene dvjema oprečnim bojama koje se jasno razlikuju od pozadine.

Vrata moraju imati mrežu prikvačenu tako da ubačena lopta ostane u vratima.

1:3 Sve su igrališne crte sastavnica prostora koji omeđuju. Crte vrata moraju biti široke osam centimetara (vidi sliku 2.a), a ostale crte pet centimetara. Dva igrališna polja umjesto crtom mogu biti odvojena različitim bojama susjednih polja.

1:4 Ispred svakih vrata nalazi se vratarev prostor (vidi sliku br. 5. na str. 78.). Vratarev je prostor određen crtom vratareva prostora (crta na šest metara), koju dobijemo tako da se:a) na šest metara ispred vrata (mjereno od stražnje strane crte vrata do prednje strane crte vratareva prostora) usporedo s crtom vrata povuče crta duga tri metra;

b) dvije četvrtine kružnice, svaka promjera šest metara (mjereno sa stražnjega unutarnjeg kuta greda), nastavljaju se na tri metra dugačku crtu do prednje strane crte vrata (vidi slike 1. i 2.a)

1:5 Crta slobodnog bacanja – deveterac – povlači se isprekidano na tri metra ispred crte vratareva prostora. I obojeni i neobojeni dijelovi crte dugi su po 15 cm (vidi sliku 1.).

1:6 Crta na sedam metara ispred vrata oznaka je dugačka jedan metar. Usporedna je s crtom vrata i udaljena sedam metara od njih (mjereno od stražnje strane crte vrata do prednje strane crte na sedam metara (vidi sliku 1.).

1:7 Vratareva granična crta (crta na četiri metra) 15 je cm duga crta ispred vrata. Usporedna je s crtom vrata i od nje je udaljena četiri metra (mjereno od stražnje strane crte vrata do prednje strane crte na četiri metra); (vidi sliku 1.).

1:8 Središnja crta povezuje središnje točke obiju uzdužnih crta (vidi sliku 1. i 3.)

1:9 Crta za zamjenu igrača (dio uzdužne crte) za svaku se momčad proteže od središnje crte do oznake 4,5 metra udaljene od središnje crte. To je krajnja točka za zamjenu igrača označena crtom koja je usporedna sa središnjom crtom i proteže se 15 cm u igralište i 15 cm izvan igrališta (vidi slike 1. i 3.).

Upamtite

Iscrpna tehnička obilježja igrališta i vrata opisana su (riječju i crtežom) u poglavlju Smjernice – igralište i vrata na stranici 76. i 77.Zapisnički stol i klupe za pričuvne i isključene igrače te službene osobe moraju biti postavljeni tako da mjeritelj vremena i zapisničar mogu vidjeti crte za zamjenu igrača. Zapisnički stol mora biti bliže uzdužnoj crti od klupa za pričuvne igrače, ali najmanje 50 cm udaljen od uzdužne crte.

Rukometno igralište

Vrata

Vrata - pogled sa strane

Pravilo 2. TRAJANJE IGRE, ZAVRŠNI ZNAK I PREDAH (time-out)

TRAJANJE IGRE

2:1 Uobičajeno je vrijeme trajanja igre za sve momčadi s igračima od 16 i više godina života dvaput po 30 minuta. Odmor između poluvremenâ obično traje 10 minuta. Trajanje igre za igrače mlađih dobnih kategorija : za igrače od 12 do 16 godina 2 x 25 minuta, a za igrače od 8 do 12 godina 2 x 20 minuta. I jednima i drugima odmor između dvaju poluvremena traje 10 minuta.

2:2 Produžetci se igraju, nakon odmora od pet minuta, ako je utakmica neodlučena na kraju propisanog trajanja igre a mora se znati pobjednik. Produžetci se igraju 2 x 5 minuta, s odmorom koji traje jednu minutu.

Ako je nakon prvog produžetka ishod ponovo neodlučen, drugi se produžetak igra nakon odmora od pet minuta. I opet 2 x 5 minuta, s odmorom koji traje jednu minutu.

Ako i nakon drugog produžetka ishod bude neodlučen, pobjednik će se dobiti sukladno propozicijama za to natjecanje. Ako se pobjednik mora odlučiti pucanjem sedmeraca, treba poštivati postupke navedene u Tumačenju.

TUMAČENJE:

Ako se pobjednik odlučuje pucanjem sedmeraca, pucanje je sedmeraca dopušteno igračima koji na kraju vremena trajanja igre nisu bili isključeni na dvije minute ili diskvalificirani (vidi i Pravilo 4:1, stavak 4.).Svaka momčad određuje po pet pucača. Svaki igrač jednom puca sedmerac, izmjenjujući se sa suparničkim igračima. Prije početka pucanja ne mora se odrediti redoslijed pucača.Vratar se smije slobodno odabrati i mijenjati između igrača kojima je dopušten nastup.Igrači smiju pucanju sedmeraca pristupiti i kao vratari i kao pucači.

Sudci određuju na kojoj će se strani igrališta pucati sedmerci. Prije početka pucanja sedmeraca bacanjem se novčića određuje redoslijed pucanja; momčad koja je dobila ždrijeb odabire hoće li prva pucati ili će to prepustiti suparničkoj momčadi. Ako je i nakon pucanja po pet sedmeraca, ishod i dalje neodlučen, nastavlja se pucanje sedmeraca, ali je tada redoslijed pucanja obrnut.

Ako se nastavlja pucanje sedmeraca, svaka momčad ponovo određuje po pet pucača. Mogu biti određeni svi ili samo neki od pucača iz prvog niza. To se načelo određivanjaprimjenjuje stalno dok se ne dobije pobjednik utakmice. Ali, u drugom nizu i u svim sljedećim serijama pobjednik je odlučen ako postoji razlika u pogodcima nakon jednakog broja pucanih sedmeraca.

Igrači mogu biti diskvalificirani tijekom pucanja sedmeraca ako se ponovljeno ili očito nešportski ponašaju (16:6e). Ako je diskvalificiran igrač koji je bio određen za jednoga od pet pucača, momčad mora odrediti drugog pucača.

ZAVRŠNI ZNAK

2:3 Mjerenje vremena trajanje igre počinje nakon sudčeva zvižduka za početno bacanje. Završava automatskim završnim znakom koji daje javni uređaj za mjerenje vremena ili mjeritelj vremena. Ako nije dat taj znak, sudac zviždukom označava da je vrijeme igre isteklo (17:9).

TUMAČENJE

Ako nema javnog uređaja za mjerenje vremena s automatskim zvučnim znakom za kraj utakmice, mjeritelj će se vremena poslužiti stolnom ili ručnom štopericom i završiti utakmicu zvučnim znakom (18:2, stavak 2.).

2:4 Prekršaj ili nešportsko ponašanje koje se dogodilo neposredno prije ili u trenutku završnog znaka (kraj poluvremena ili utakmice, što vrijedi i u produžetcima), mora biti kažnjeno i ako nije moguće izvesti slobodno bacanje (sukladno 13:1) ili pucati sedmerac prije završnog znaka.

Bacanje se mora ponoviti i ako se završni znak (za kraj poluvremena, utakmice ili produžetka) začuo točno u trenutku izvedbe bacanja, a lopta je bila u zraku. U obama primjerima sudci završavaju igru tek nakon što se izvede (ili ponovi) slobodno bacanje ili sedmerac i bude poznat neposredan ishod tog bacanja.

2:5 Za izvedbu slobodnog bacanja (ili njegova ponavljanja) sukladno Pravilu 2:4, primjenjuju se posebna ograničenja u svezi s postavljanjem igrača i zamjene. Kao iznimka od uobičajenoga, slobodnog mijenjanja igrača prema Pravilu 4:4, u ovom je primjeru dopušteno zamijeniti samo jednog igrača u momčadi koja izvodi bacanje. Kršenje se tog propisa kažnjava prema Pravilu 4:5, stavku 1. Nadalje, suigrači izvođača bacanja moraju biti udaljeni najmanje tri metra od njega i ispred crte slobodnog bacanja suparničke momčadi (13:7, 15:6; vidi i Objašnjenje broj 1). Položaj je braničâ propisan Pravilom 13:8.

2:6 Igrači i službene osobe podliježu osobnim kaznama za učinjene prekršaje ili nešportsko ponašanje tijekom izvedbe slobodnog bacanja ili pucanja sedmerca u uvjetima opisanim u Pravilu 2:4-5. Prekršaj tijekom izvedbe u navedenim okolnostima ne može za posljedicu imati izvedbu bacanja za momčad u obrani (u suprotnom smjeru).

2:7 Ako sudci ustanove da je mjeritelj vremena prerano dao završni znak (za kraj poluvremena, utakmice ili produžetka), moraju zadržati igrače na igralištu da bi se odigralo preostalo vrijeme igre.

Momčad koja je bila u posjedu lopte u trenutku prijevremenoga završnog znaka ostaje u posjedu lopte i u nastavku igre. Ako je lopta bila izvan igre, igra se nastavlja bacanjem koje je sukladno stanju u trenutku preranog prekida igre. Ako je lopta bila u igri, nastavlja se slobodnim bacanjem sukladno Pravilu 13:4a-b. Ako je znak za kraj prvog poluvremena (ili prvog produžetka) dat prekasno, drugo poluvrijeme (ili drugi produžetak) mora biti skraćeno za toliko vremena. Ako je znak za završetak drugog poluvremena (ili produžetka) dat prekasno, sudci ne nogu ništa učiniti.

PREDAH (time-out)

2:8 Predah je (time–out) obvezatan:a) zbog isključenja na dvije minute ili diskvalifikacije;

b) ako je dopušten momčadski predah (team-out);

c) zbog dobivanja znaka po mjeritelju vremena ili nadzorniku suđenja;

d) radi dogovora sudaca sukladno Pravilu 17:7.

Predah se (time-out) daje i u ostalim okolnostima ovisno o uvjetima (vidi Objašnjenje broj 2).

Prekršaji koji se dogode tijekom predaha (time-outa) podliježu istim kaznama kao i prekršaji tijekom igre (16:10).

2:9 Kad je riječ o predahu (time-outu), načelno, sudci odlučuju kad će se zaustaviti uređaj za mjerenje vremena i kad će se nastaviti mjerenje vremena trajanja igre. Znak za prekid mjerenja vremena trajanja igre po mjeritelju vremena ili nadzorniku daje mjeritelj vremena kratkim zvučnim znakom i znak broj 15 rukom.

U okolnostima kad se obvezno dosuđuje predah (time-out), a znak je za prekid mjerenja vremena trajanja igre dao mjeritelj vremena ili nadzornik (2:8b-c), mjeritelj vremena mora odmah zaustaviti uređaj za mjerenje vremena, bez čekanja znaka i potvrde sudaca.

Nakon predaha (time–outa) uvijek se mora zviždati za nastavak igre i mjerenje vremena trajanja igre (15:5b).

TUMAČENJE

Zvučni znak sa zapisničkog stola mjeritelja vremena ili nadzornika odmah zaustavlja igru.Čak i ako sudci (i igrači) nisu odmah uočili da je igra zaustavljena, svaki je čin na igralištu nakon znaka nepravilan.

To znači da pogodak postignut nakon znaka ne smije biti priznat. Jednako tako, nepravilna bi bila odluka da se dosudi neko bacanje (sedmerac, slobodno bacanje, ubacivanje, početno bacanje ili vratarevo bacanje/izbacivanje.) Igra se mora nastaviti bacanjem sukladno stanju koje je bilo u trenutku kad je sa zapisničkog stola dat znak za prekid mjerenja vremena trajanja igre. Treba imati na umu da je najčešći uzrok davanja znaka sa zapisničkog stola nepravilna zamjena ili momčadski predah (team-out).

S druge strane, pak, bilo koja osobna kazna koju su sudci dosudili u vremenu između znaka sa zapisničkog stola i trenutka kad su sudci dali znak za prekid igre ostaje pravovaljana, bez obzira na vrstu prekršaja i težinu izrečene kazne.

2:10 Svaka momčad ima pravo na jedan momčadski predah (team-out) u trajanju od jedne minute u svakom poluvremenu utakmice, ali ne i u produžetcima (vidi Objašnjenje broj 3).

Pravilo 3. LOPTA

3:1 Lopta je izrađena od kože ili umjetnog tvoriva. Mora biti okrugla. Površina joj ne smije biti sjajna ili skliska (17:3).

3:2 Za različite kategorije momčadi/djevojčadi koriste se za veličinu lopte različite oznake brojevima, što se odnosi na opseg i težinu lopte:

- 58-60 cm i 425-475 g (EHF-ova/IHF-ova lopta broj 3) za seniore i kadete (starije od 16 godina);

- 54-56 cm i 325-375 g (EHF-ova/IHF-ova lopta broj 2) za seniorke i kadetkinje (starije od 14 godina) te mlađe kadete (12-16 godina);

-50-52 cm i 290-330 g (EHF-ova/IHF-ova lopta broj 1) za djevojčice (8-14 godina) i dječake (8-12 godina).

TUMAČENJE

Tehnička obilježja lopta kojima se igraju sve međunarodne utakmice opisana su Propisnikom o EHF-ovim/IHF-ovim loptama.

Veličina i težina lopta za mini rukomet nisu određene ovim Pravilima za igru.

3:3 Za svaku utakmicu na raspolaganju moraju biti najmanje dvije lopte. Pričuvna lopta mora biti na zapisničkom stolu i dostupna u svakom trenutku trajanja igre.

Lopta mora biti u skladu s Pravilom 3:1-2.

3:4 Sudci odlučuju kad će se igrati pričuvnom loptom. Kad odluče, moraju brzo zamijeniti loptu da bi se spriječio prekid mjerenja vremena trajanja igre i broj predaha (time-outa) sveo na najmanju moguću mjeru.

Pravilo 4. MOMČAD, ZAMJENE, OPREMA, OZLIJEĐENI IGRAČ

MOMČAD

4:1 Momčad čini najviše 14 igrača.

Na igralištu istodobno smije biti najviše sedam igrača. Ostali se igrači smatraju zamjenama.

Tijekom cijele utakmice momčad mora na igralištu imati jednog igrača kao vratara. Igrač koji je naveden kao vratar može u svakom trenutku postati igrač u polju (8:5, Tumačenje, stavak 2.). Isto tako, igrač u polju, u svakom trenutku može zauzeti mjesto vratara (4:4 i 4:7).

Prije početka utakmice momčad mora imati najmanje pet igrača na igralištu. Momčad može u svakom trenutku tijekom utakmice, uključujući produžetke, povisiti broj do najviše 14 igrača.

Igra se može nastaviti i ako momčad ima manje od pet igrača na igralištu. Na sudcima je da odluče hoće li i kad trajno prekinuti utakmicu (17:12).

4:2 Momčadi je dopušteno prijaviti najviše četiri službene osobe za utakmicu.

Službene osobe ne mogu biti zamijenjene tijekom utakmice. Jedna od njih mora biti navedena kao službeni predstavnik momčadi. Samo je toj službenoj osobi dopušteno obraćanje mjeritelju vremena/zapisničaru i, možebitno, sudcima (vidi Objašnjenje broj 3 – Momčadski predah/team-out).

Općenito, službenim osobama nije dopušteno ući u igralište tijekom utakmice, a kršenje se zabrane kažnjava kao nešportsko ponašanje (8:7, 16:1b, 16:3d i 16:6c). Igra se nastavlja slobodnim bacanjem za suparnika (13:1a-b i Objašnjenje br. 7). Službeni je predstavnik momčadi odgovoran da – nakon što je dat znak za početak utakmice – u prostoru za pričuvne igrače ne bude nazočna ni jedna druga osoba osim upisanih službenih osoba (najviše četiri) i igrača kojima je dopušten nastup (4:3).

Povreda tog pravila za posljedicu ima postupnu kaznu za službenog predstavnika momčadi (16:1b, 16:3d i 16:6c).

4:3 Igraču ili službenoj osobi dopušten je nastup ako je upisan u zapisnik i nazočan na početku utakmice.

Igrači i službene osobe koji stignu nakon početka utakmice, moraju od mjeritelja vremena/zapisničara dobiti dopuštenje za nastup i biti upisani u zapisnik utakmice.

Igrač s pravom nastupa može, načelno, u svakom trenutku ući u igralište kroz prostor za zamjenu igrača ( 4:4 i 4:6). Službeni je predstavnik momčadi odgovoran da samo igrači kojima je dopušten nastup uđu u igralište. Za povredu ovog pravila izreći će se postupna kazna službenom predstavniku momčadi (13:1a-b,16:1b, 16:3d i 16:6c te Objašnjenje broj 7).

IGRAČI ZA ZAMJENU

4:4 Igrač za zamjenu smije sudjelovati u igri u svako doba i višekratno ( 2:5), bez najave mjeritelju vremena/zapisničaru, ako je igrač kojeg zamjenjuje napustio igralište (4:5).

Igrači koji se zamjenjuju moraju ulaziti i napuštati polje za igru preko svoje crte za zamjenu (4:5). Isto vrijedi i za zamjenu vratara (također 4:7 i 14:10). Pravila za zamjenu igrača vrijede i tijekom predaha/time-outa (ali ne i tijekom momčadskog predaha/team-outa).

TUMAČENJE

Svrha je zamisli crte za zamjenu igrača provedba čestite i pravilne zamjene igrača. Namjera nije da se kažnjava igrača kad prekorači uzdužnu crtu ili crtuizvan vrata bez nakane da stekne prednost ili ugrozi suparnika (npr. kad uzimavodu ili ručnik s klupe za pričuvne igrače neposredno pokraj crte za zamjenuigrača ili kad nakon dosuđene postupne kazne mirno napušta igralište prekouzdužne crte neposredno pokraj crte duge 15 cm). Nepravilno korištenjeprostora izvan prostora za igru i njegovo korištenje u taktičke svrhe posebice jeobrađeno u Pravilu 7:10.

4:5 Zbog nepravilne se zamjene isključenjem na dvije minute mora kazniti igrač koji je učinio prekršaj. Ako je više igrača iste momčadi učinilo prekršaj u istim okolnostima, kažnjava se samo prvi prekršitelj.

Igra se nastavlja slobodnim bacanjem za suparničku momčad (13:1a-b i Objašnjenje broj 7).

4:6 Ako prekobrojni igrač uđe u igralište ili ako igrač nepravilno utječe na igru iz polja za zamjenu igrača, mora se kazniti isključenjem na dvije minute. Zbog tog se prekršaja momčad u polju za igru mora smanjiti za jednoga drugog igrača na dvije minute (usprkos činjenici da i prekobrojni igrač mora napustiti igralište). Ako igrač uđe u igralište prije nego što mu je istekla vremenska kazna od dvije minute, mora ponovo biti kažnjen isključenjem na dvije minute. To isključenje stupa na snagu odmah pa se momčad mora smanjiti za još jednog igrača na preostalo vrijeme njegove prve kazne.

Igra se i u jednom i u drugom primjeru nastavlja slobodnim bacanjem za suparničku momčad (13:1a-b i Objašnjenje broj 7).

OPREMA

4:7 Igrači jedne momčadi u polju moraju nositi jednake dresove. Dresovi se obiju momčadi moraju jasno razlikovati spojem boja i uzoraka. Svi igrači u ulozi vratara moraju imati istu boju dresa, koja se bojom mora razlikovati od boje dresa igrača u polju obiju momčadi i suparničkih vratara (17:3).

4:8 Igrači moraju nositi brojeve koji su najmanje veličine 20 cm na leđima i najmanje 10 cm na prsima. Trebali bi se koristiti brojevi od 1 do 99. Igrač u polju koji ulazi na mjesto vratara mora imati isti broj dresa u objema ulogama. Boja se brojeva mora jasno razlikovati od boje i uzorka dresa.

4:9 Igrači moraju nositi športsku obuću.

Nije dopušteno nošenje predmeta koji mogu biti opasni po igrače. To uključuje, primjerice, štitnike za glavu, maske za lice, narukvice, satove, prstenje, vidljiv nakit na probušenim dijelovima tijela, ogrlice ili lančiće, naušnice, naočale bez vrpce za učvršćenje ili s tvrdim okvirom, kao i ostale predmete koji mogu biti opasni (17:3).

Igrači koji ne ispunjavaju te uvjete ne smiju igrati dok ne otklone nepravilnosti. Različiti prsteni, malene naušnice i vidljiv nakit na probušenim dijelovima tijela mogu se dopustiti ako se prekriju ljepljivom vrpcom tako da više nisu opasni za suparničke igrače. Dopuštene su vrpce za kosu, rupci i kapetanske vrpce ako su načinjeni od mekanog i rastezljivog tvoriva.

OZLIJEĐENI (KRVAVI) IGRAČ

4:10 Ako igrač krvari ili ima krvi na tijelu ili dresu, mora odmah dragovoljno napustiti igralište (prema propisima za zamjenu igrača), kako bi se zaustavilo krvarenje, rana očistila i zaštitila te očistilo tijelo ili dres. Igrač se ne smije vratiti u igru dok to nije učinjeno.

Ako igrač ne postupi kako sudci zahtijevaju u svezi s gore navedenim, smatrat će se da se nešportski ponaša (8:7, 16:1b i 16:3 d).

4:11 Ako se igrač ozlijedi sudci mogu dati dopuštenje (znak rukom broj 15 i 16) dvjema osobama kojima je dopušten nastup (4:3) da uđu u igralište tijekom predaha (time-outa), isključivo s namjerom da pomognu ozlijeđenom igraču svoje momčadi.

Ako nakon dviju osoba kojima je dopušten ulazak uđe još netko u igralište, izreći će mu se kazna kao da je učinjena nepravilna zamjena; ako je riječ o igraču –sukladno pravilima 4:6 i 16:3a; ako je riječ o službenoj osobi – sukladno pravilima4:2, 16:1b, 16:3d i 16:6c. Osobi kojoj je dopušten ulazak u igralište (4:11, stavak1.) a koja umjesto pomoći ozlijeđenom igraču savjetuje druge igrače, prilazi irazgovara sa suparničkim igračima ili sudcima, bit će izrečena kazna zanešportsko ponašanje prema Pravilu 16:1b, 16:3d i 16:6 c.

Pravilo 5. VRATAR

Vrataru je dopušteno:

5:1 pri pokušaju obrane u vratarevu prostoru doticati loptu svim dijelovima tijela;

5:2 kretati se s loptom u vratarevu prostoru bez ograničenja koja vrijede za igrače u polju za igru (7:2-4 i 7:7); pritom vrataru nije dopušteno otezati vratarevim bacanjem/izbacivanjem (6:4-5, 12:2 i 15:5b);

5:3 napustiti vratarev prostor ako nije u posjedu lopte i sudjelovati u igri u polju za igru; ako to učini, vratar podliježe pravilima koja se primjenjuju na igrače u polju za igru (izuzev 8:5, Tumačenje, stavak 2.)

Smatra se da je vratar napustio vratarev prostor u trenutku kad je bilo kojim dijelom tijela dodirnuo podlogu izvan vratareva prostora;

5:4 napustiti vratarev prostor s loptom koju nema pod nadzorom i nastaviti igru u polju za igru.

Vrataru nije dopušteno:

5:5 u pokušaju obrane ugrožavati suparničke igrače (8:3, 8:5, 8:5 Tumačenje i 13:1 b);

5:6 napustiti vratarev prostor s loptom koju ima pod nadzorom; u protivnom bit će dosuđeno slobodno bacanje za suparničku momčad (prema 6:1, 13:1a i 15:7, stavak 3.), ako su prije toga sudci dali znak za vratarevo bacanje/izbacivanje; ako nisu, vratarevo se bacanje/izbacivanje jednostavno ponavlja (15:7, stavak 2.); obratite pozornost na dodatna objašnjenja u Pravilu 15:7, ako vratar ispusti loptu izvan vratareva prostora nakon što je prešao crtu s loptom u posjedu;

5:7 ako se nalazi unutar vratareva prostora dodirnuti loptu koja leži ili se kotrlja po tlu izvan vratareva prostora (6:1, 13:1a);

5:8 unijeti loptu u vratarev prostor dok ona leži ili se kotrlja po tlu izvan vratareva prostora (6:1, 13:1a);

5:9 vratiti se s loptom iz polja za igru u vratarev prostor (6:1,13:1a);

5:10 dodirivati loptu stopalom ili potkoljenicom dok se kreće prema polju za igru (13:1a);

5:11 prekoračiti vratarevu graničnu crtu (crtu na četiri metra) ili njezinu projekciju na objema stranama prije nego je lopta napustila ruku pucača sedmerca (14:9).

TUMAČENJESve dok vratar jednom nogom stoji na tlu iza vratareve granične crte ili na njoj, dopušteno mu je drugu nogu ili neki drugi dio tijela micati u zraku iznad te crte.

Pravilo 6. VRATAREV PROSTOR

6:1 U vratarev je prostor dopušteno ući samo vrataru (vidi i 6:3). Igrač u polju stupio je u vratarev prostor kad ga dodirne bilo kojim dijelom tijela, uključujući i crtu vratareva prostora.

6:2 Kad igrač iz polja za igru stupi u vratarev prostor dosuđuje se:a) vratarevo bacanje/izbacivanje, ako napadač stupi u vratarev prostor s loptom u posjedu ili stupi u prostor bez lopte, ali stekne prednost pred suparnikom (12:1);

b) slobodno bacanje, ako branič stupi u vratarev prostor bez lopte i time ostvari prednost, ali ne spriječi očitu prigodu za pogodak (13:1b i 8:7f);

c) sedmerac, kad branič stupi u vratarev prostor i time spriječi očitu prigodu za pogodak (14:1a).Radi primjene ovog pravila, ulazak u vratarev prostor ne znači samo dodirivanje crte vratareva prostora, već i očit igračev iskorak u vratarev prostor.

6:3 Ulazak se u vratarev prostor ne kažnjava:a) ako igrač stupi u vratarev prostor nakon što je igrao loptom, sve dok time suparnika ne dovede u nepovoljan položaj;

b) ako igrač stupi u vratarev prostor bez lopte i time ne ostvari nikakvu prednost.

6:4 Smatra se da je lopta izvan igre kad vratar rukama nadzire loptu u svom vratarevu prostoru (12:1). Lopta mora biti vraćena u igru vratarevim bacanjem/izbacivanjem (12:2);

6:5 Ako se lopta kotrlja kroz vratarev prostor, smatra se da je i dalje u igri i u posjedu vratareve momčadi i jedino vratar smije njome igrati. Vratar smije podići loptu i time je lopta izvan igre i vratiti je u igru sukladno pravilima 6:4 i 12:1-2 (vidi i 6.7b). Ako loptu koja se kotrlja u vratarevu prostoru dodirne vratarev suigrač, dosuđuje se slobodno bacanje (13:1a i 14:1a u svezi s Objašnjenjem broj 6c); igra se nastavlja vratarevim bacanjem/izbacivanjem (12:1(III) ) ako ju je dirao suparnički igrač.

Lopta je izvan igre čim ostane ležati u vratarevu prostoru (12:1(II)). Tada je ona u posjedu vratareve momčadi i jedino vratar smije njome igrati. Vratar je mora vratiti u igru vratarevim bacanjem/izbacivanjem sukladno pravilima 6:4 i 12:2 (vidi i 6:7b). Ako je loptu dodirivao bilo koji igrač obiju momčadi dok je bila izvan igre (12:1, stavak 2. i 13:3), i tada se mora izvesti vratarevo bacanje/izbacivanje. Dopušteno je igrati loptom koja je u zraku iznad vratareva prostora, sve dok se igra u skladu s Pravilom 7:1 i 7:8.

6:6 Igra se nastavlja vratarevim bacanjem/izbacivanjem prema Pravilu 6:4-5 ako branič dodiruje loptu u pokušaju obrane, a nakon toga je uhvati vratar ili ostane unutar vratareva prostora.

6:7 Ako igrač odigra loptom u svoj vratarev prostor, valja dosuditi:a) pogodak, ako je lopta ušla u vrata;

b) slobodno bacanje, ako je lopta završila u vratarevu prostoru ili ako vratar loptu dodirne a ona ne uđe u vrata (13:1a-b);

c) ubacivanje, ako lopta prijeđe preko vrata ili crta izvan vrata (11:1);

d) igra se nastavlja, ako lopta prođe kroz vratarev prostor u prostor za igru a vratar je ne dodirne.

6:8 Lopta koja se iz vratareva prostora vrati u polje za igru ostaje u igri.

Pravilo 7. IGRANJE LOPTOM I PASIVNA IGRA

IGRANJE LOPTOM

Dopušteno je:

7:1 bacati, hvatati, zaustavljati, gurati ili udarati po lopti koristeći se dlanovima s ispruženim prstima i šakama, rukama, glavom, trupom, bedrima i koljenima;

7:2 držati loptu najviše tri sekunde, i ako leži na tlu (13:1a);

7:3 učiniti najviše tri koraka držeći loptu (13:1a), a korak je učinjen:

a) kad igrač koji stoji objema nogama na tlu podigne jednu nogu i nakon toga je spusti ili pomakne nogu s jednog mjesta na drugo mjesto;

b) kad igrač dodiruje tlo samo jednom nogom, uhvati loptu i potom dodirne tlo drugom nogom;

c) kad igrač nakon skoka doskoči na tlo samo jednom nogom, a potom se odrazi istom nogom ili dodirne tlo drugom nogom;

d) kad igrač nakon skoka objema nogama istodobno doskoči na tlo, a potom podigne jednu nogu i spusti je ili pomakne nogu s jednog mjesta na drugo mjesto.

TUMAČENJEU skladu je s Pravilima igre ako igrač s loptom padne na pod, kliže se i nakon toga ustane i nastavi igrati loptom. Isto vrijedi i kad se igrač baci za loptom, stavi je pod nadzor, ustane i nastavi njome igrati.

7:4 loptu iz mjesta ili u trkua) jednom odbiti loptu od tla i ponovo je uhvatiti jednom rukom ili objema rukama;

b) jednom rukom više puta odbiti loptu od tla (voditi loptu) i nakon toga je uhvatiti ili podići jednom rukom ili objema rukama;

c) kotrljati loptu po tlu jednom rukom i nakon toga je uhvatiti ili podići jednom rukom ili objema rukama;

Čim se potom lopta uhvati jednom rukom ili objema rukama, njome se mora ponovo odigrati najkasnije nakon triju sekunda ili nakon triju koraka ( 13:1a). Odbijanje ili vođenje lopte smatra se započetim kad igrač dodiruje loptu bilo kojim dijelom tijela i usmjerava je prema tlu.

Ako je lopta dodirnula nekoga drugog igrača ili vrata, igraču je dopušteno ponovno odbijanje ili vođenje lopte (14:6).

7:5 premještati loptu iz jedne ruke u drugu ruku;

7:6 odigrati loptom iz klečećega, sjedećega ili ležećega stava. To znači da je dopušteno izvesti bacanje (npr. slobodno bacanje) iz tog stava ako su zadovoljeni uvjeti iz Pravila 15:1, uključujući i uvjet da dio jedne noge mora biti u stalnom doticaju s podlogom.

Nije dopušteno:

7:7 dodirnuti loptu više od jedanput ako ona u međuvremenu nije dodirnula tlo, drugog igrača ili vrata (13:1a);

Dodirivanje se lopte više od jedanput, međutim, ne kažnjava ako je igrač nespretan s loptom, primjerice kad ne uspije odmah smiriti loptu koju pokušava zaustaviti ili uhvatiti.

7:8 dodirivati loptu potkoljenicom ili stopalom osim kad igrača u te dijelove tijela loptom pogodi suparnički igrač (13:1a-b i 8:7e);

7:9 igra se nastavlja kad lopta dodirne sudca na igralištu;

7:10 Ako igrač koji vodi loptu jednom nogom ili objema nogama stupi izvan prostora za igru (dok je lopta još u prostoru za igru) da primjerice, zaobiđe braniča, dosuđuje se slobodno bacanje za suparničku momčad (13:1a).

Ako igrač momčadi koja je u posjedu lopte namjerno iziđe izvan prostora za igru, sudci moraju upozoriti igrača da se vrati u igralište. Ako igrač to ne učini ili taj čin ponovi ista momčad, treba dosuditi slobodno bacanje za suparničku momčad (13:1a), bez ponovnog upozorenja. Taj čin nema za posljedicu dosuđivanje osobne kazne prema pravilima 8 i 16.

PASIVNA IGRA

7:11 Momčadi nije dopušteno zadržavati loptu u posjedu bez očitog napada ili pokušaja pucanja na vrata. To se odnosi i na ponovljeno otezanje izvedbom početnog bacanja, slobodnog bacanja, vratareva bacanja/izbacivanja i ubacivanja momčadi koja je u posjedu lopte (Objašnjenje broj 4). To se smatra pasivnom igrom, koja se kažnjava slobodnim bacanjem protiv momčadi koja je bila u posjedu lopte, osim ako ne prestane htijenje za pasivnom igrom (13:1a).

Slobodno se bacanje izvodi s mjesta na kojem je lopta bila u trenutku prekida igre.

7:12 Kad se prepozna pasivna igra, pokazuje se znak upozorenja rukom (znak broj 17). Time se daje mogućnost momčadi u napadu da promijeni način napada kako bi spriječila oduzimanje lopte. Ako se način napada ne promijeni ni nakon znaka upozorenja, ili ako nije pucano na vrata, dosuđuje se slobodno bacanje protiv momčadi koja je u posjedu lopte (Objašnjenje broj 4).

Ponekad sudci mogu dosuditi slobodno bacanje protiv momčadi u napadu bez prethodnog znaka upozorenja za pasivnu igru, primjerice kad igrač namjerno ne želi doći u očitu prigodu za pogodak.

Pravilo 8. PREKRŠAJI I NEŠPORTSKO PONAŠANJE

DOPUŠTENE RADNJE

8:1 Dopušteno je:

a) korištenje dlana s ispruženim prstima za igranje loptom koja je izvan ruku drugog igrača;

b) povijenim rukama biti u tjelesnom doticaju sa suparnikom, nadzirati ga i slijediti na taj način;

c) tijelom blokirati suparnika u borbi za položaj.

Tumačenje

Pod blokiranjem se podrazumjeva sprječavanje kretanja suparnika u slobodan prostor. Postavljanje bloka, zadržavanje u bloku i oslobađanje od bloka mora, načelno, biti učinjeno na pasivan način glede odnosa spram suparnika (vidi, međutim, 8:2 b).

PREKRŠAJI KOJE OBIČNO NE TREBA KAZNITI (uzeti u obzir, međutim, mjerila za donošenje odluka u skladu s Pravilom 8:3 a-d)

8:2 Nije dopušteno:

a) istrgnuti ili izbiti loptu suparniku iz ruka;

b) blokirati suparnika rukama, dlanovima s ispruženim prstima, nogama, ili koristiti se bilo kojim dijelom tijela za njegovo pomicanje ili odgurivanje u stranu, što uključuje i ugrožavanje suparnika laktom kako na mjestu , tako i ukretanju;

c) držati suparnika (za tijelo ili dres), čak i ako on, usprkos prekršaju, nastavlja igrati;

d) natrčavati ili naskakivati na suparnika.

PREKRŠAJI KOJE VALJA KAZNITI PREMA PRAVILU 8:3-6

8:3 Prekršaji u kojima je igra igrača uglavnom ili isključivo usmjerena na suparnikovo tijelo mora za posljedicu imati osobnu kaznu. To znači da , osim dosudbe slobodnog bacanja ili sedmerca, prekršitelja treba postupno kazniti, počevši opomenom (16:1), a zatim isključenjem na dvije minute (16:3 b) i diskvalifikacijom (16:6 d).Za teže prekršaje postoje tri razine kažnjavanja, koje se zasnivaju na ovim mjerilima:• prekršaji koje treba kazniti izravnim isključenjem na dvije minute (8:4);

• prekršaji koje treba kazniti diskvalifikacijom (8:5);

• prekršaji koje treba kazniti diskvalifikacijom uz obvezatnu pisanu prijavu (8:6).

MJERILA ZA DONOŠENJE ODLUKA

Za prosudbu koja je kazna primjerena pojedinom prekršaju treba primjenjivati ova mjerila, spajajući ih ovisno o okolnostima:a) položaj igrača koji je učinio prekršaj (čeoni položaj, sa strane ili odostraga);

b) dio tijela u koji je usmjerena nedodopuštena igra (trup, pucačka ruka, noga, glava, grkljan, vrat);

c) snaga prekršaja (nedopuštene akcije, i / ili prekršaj nad suparnikom koji je u punom trku);

d) učinak nedopuštene radnje:- utjecaj na nadzor nad tijelom i loptom;

- smanjenje ili sprječavanje mogućnosti kretanja (pokretljivosti);

- sprječavanje nastavka igre.

Pri prosudbi prekršaja bitne su i ostale okolnosti tijekom utakmice (npr. pucanje na vrata , utrčavanje u slobodan prostor, puni trk).

PREKRŠAJI KOJE VALJA KAZNITI IZRAVNIM ISKLJUČENJEM NA DVIJE MINUTE

8:4 Za neke je prekršaje kazna izravno isključenje na dvije minute, bez obzira je li igrač već bio opomenut.

To posebice vrijedi za one prekršaje pri kojima se igrač koji ih čini ne obazire na opasnost u koju dovodi suparnika (8:5 i 8:6). Uzimajući u obzir mjerila za donošenje odluka prema Pravilu 8:3, kao primjeri tih prekršaja mogu biti:a) prekršaji načinjeni velikom silinom ili nad suparnikom koj je u brzom trku;

b) dugotrajno držanje ili povlačenje suparnika na tlo;

c) prekršaji u predjelu glave, grkljana i vrata;

d) snažan udarac u tijelo ili po pucačkoj ruci;

e) pokušaj da se suparnik izbaci iz ravnoteže (npr., hvatajući ga dok je u skoku za nogu/stopalo; 8:5a);

f) natrčavanje ili naskakivanje na suparnika velikom brzinom

PREKRŠAJI KOJE VALJA KAZNITI DISKVALIFIKACIJOM

8:5 Igrača koji napada suparnika na način opasan po njegovo zdravlje valja diskvalificirati (16:6a). Osobita je opasnost po suparnikovo zdravlje velika žestina prekršaja ili činjenica da je suparnik potpuno nespreman za prekršaj i zbog toga bespomoćan da se zaštiti (8:5 Tumačenje).

Osim mjerila u skladu s Pravilom 8:3 i 8:4, valja primijeniti i ova mjerila za donošenje odluka:a) trenutačan gubitak nadzora nad tijelom pri trčanju ili skakanju, ili pucanju;

b) posebice energična radnja nad suparnikovim tijelom, napose usmjerena prema licu, grkljanu ili vratu (žestina tjelesnog dodira);

c) počiniteljev bezobziran odnos spram suparnika pri činidbi prekršaja.

TumačenjeČak i prekršaj koji je nastao zbog laganog dodira može biti vrlo opasan i prouzročiti suparniku ozbiljnu ozljedu kad je on u skoku ili u trku pa se ne može zaštititi . Prosudba o dosuđivanju diskvalifikacije u tim okolnostima ne zasniva se samo na silini tjelesnog dodira, već i na opasnosti koja vreba iz tih prekršaja.

To vrijedi i kad vratar napusti vratarev prostor radi prekida dodavanja suparnikâ. Vratar pritom mora paziti da njegovo igranje ne preraste u prekršaj opasan po suparnikovo zdravlje.

Vratar će biti diskvalificiran ako:

a) dođe u posjed lopte a pri kretanju se sudari sa suparnikom;

b) ne uspije staviti loptu pod nadzor a sudari se sa suparnikom.

Ako su sudci uvjereni da bi u navedenim okolnostima, da nije bilo nedopuštene vratareve igre, suparnik došao u posjed lopte, dosudit će sedmerac.

DISKVALIFIKACIJA ZBOG POSEBICE BEZOBZIRNE, POSEBICE OPASNE, ZLONAMJERNE ILI RADNJE S NAKANOM (uz pisanu prijavu)

8:6 Ako sudci ustanove da je igračeva radnja posebice bezobzirna, posebice opasna, zlonamjerna ili s nakanom, moraju nakon utakmice podnijeti pisanu prijavu kako bi mjerodavno tijelo moglo odlučiti o daljnjim mjerama.

Pokazatelji i posebna obilježja koja mogu poslužiti kao mjerilo odlučivanja, osim onih u Pravilu 8:5, jesu:a) posebice bezobzirna ili posebice opasna radnja;

b) zlonamjerna ili radnja s nakanom koja ni na koji način nije vezana uz stanje u igri.

TUMAČENJEAko je prekršaj prema Pravilu 8:5 ili 8:6 učinjen u posljednjoj minuti utakmice u svrhu sprječavanja postizanja pogotka, smatra se da prema Pravilu 8:10d taj prekršaj spada u vrlo grubo nešportsko ponašanje i kažnjava se sukladno tomu .

NEŠPORTSKO PONAŠANJE KOJE VALJA KAZNITI PREMA PRAVILU 8:7-10

Nešportskim se ponašanjem smatraju svi čini izrečeni ili učinjeni koji nisu u duhu športskog ozračja. To vrijedi i za igrače i za službene osobe obiju momčadi kako u polju za igru, tako i izvan njega. Kažnjavanje nešportskoga, gruboga nešportskog i vrlo gruboga nešportskog ponašanja zasniva se na četiri različite razine učinjenih prekršaja:• radnje koje se kažnjavaju postupno (8:7);

• radnje koje se kažnjavaju izravnim isključenjem na dvije minute (8:8);

• radnje koje se kažnjavaju diskvalifikacijom (8:9);

• radnje koje se kažnjavaju diskvalifikacijom i pisanom prijavom (8:10).

NEŠPORTSKO PONAŠANJE KOJE VALJA POSTUPNO KAZNITI

8:7 Dolje navedene radnje, od a do f, primjeri su nešportskog ponašanja koje se postupno kažnjava, počevši opomenom (16:1b):a) prigovori na odluke sudaca, riječima ili činima, uzrokovani pojedinim odlukama sudaca;

b) uznemiravanje suparnika ili suigrača riječima ili gestama, ili ometanje suparnika vikom;

c) ometanje izvedbe nekog suparnikova bacanja, nepoštivanjem razmaka od tri metra ili na neki drugi način;

d) pokušaj da se glumom obmanu suci kako bi pogrješno prosudili akcije suparnikâ ili pretjerivanje glede učinka akcija suparnikâ kako bi se iznudilo dosuđivanje predaha (time-outa) ili nezasluženo kažnjavanje suparnikâ;

e) učinkovito blokiranje udarca ili dodavanje stopalom ili potkoljenicom; potpuno refleksni pokreti, npr. skupljanje nogu, ne kažnjavaju se (7:8);

f) opetovani ulazak u vratarev prostor iz taktičkih razloga.

NEŠPORTSKO PONAŠANJE KOJE VALJA KAZNITI IZRAVNIM ISKLJUČENJEM NA DVIJE MINUTE

8:8 Prekršaje nešportskog ponašanja koji se po svojoj naravi čine žešćima, valja kazniti izravnim isključenjem na dvije minute, bez obzira je li igrač ili dužnosnik već ranije bio opomenuti. To uključuje:a) prosvjede vikom i snažnim gestama ili izazovno ponašanje;

b) ako igrač s loptom, protiv čije je momčadi dosuđeno neko bacanje, odmah ne ispusti ili ne stavi loptu na tlo, kako bi suparnik mogao njome neometano igrati;

c) ometanje pristupa lopti koja je otišla u prostor za zamjene igrača

GRUBO NEŠPORTSKO PONAŠANJE KOJE VALJA KAZNITI DISKVALIFIKACIJOM

8:9 Oblici nešportskog ponašanja koji se smatraju grubim nešportskim ponašanjem moraju se kazniti diskvalifikacijom. Primjeri su takvog ponašanja:a) izazovno udaranje i bacanje lopte u stranu nakon odluke sudaca;

b) ako vratar napadno ne želi braniti pri pucanju sedmerca;

c) namjerno gađanje suparnika loptom tijekom prekida igre; a ako je to učinjeno vrlo snažno i s male udaljenosti; takav se prekršaj smatra vrlo grubim nešportskim ponašanjem prema Pravilu 8:6;

d) kad pucač sedmerca pogodi vratara loptom u glavu a vratar nije micao glavom u smjeru lopte;

e) kad izvođač slobodnog bacanja pogodi braniča loptom u glavu a branič nije micao glavom u smjeru lopte;

f) igračeva osveta nakon što je nad njim učinjen prekršaj.

TUMAČENJEPri pucanju sedmerca ili izvedbi slobodnog bacanja igrač mora paziti da ne ugrozi vratara ili braniča.

DISKVALIFIKACIJA ZBOG VRLO GRUBOGA NEŠPORTSKOG PONAŠANJA (uz pisanu prijavu)

8:10 Ako sudci prosude da je igrač učinio prekršaj vrlo gruboga nešportskog ponašanja, moraju nakon utakmice podnijeti pisanu prijavu kako bi mjerodavno tijelo odlučilo o daljnjim mjerama.

Kao primjeri mogu poslužiti ove radnje:a) vrijeđanje ili prijetnja sudcu, mjeritelju vremena/zapisničaru, nadzorniku suđenja, službenomu klupskom predstavniku, igraču, gledatelju; to se može činiti riječima ili činima (npr., izrazom lica, gestama, govorom tijela ili tjelesnim dodirom);

b) (I.) kad klupska službena osoba ometa igru kako u polju za igru, tako i iz prostora za zamjene igrača, ili (II) ako igrač spriječi očitu prigodu zapogodak nedopuštenim ulaskom u polje za igru (4:6) ili iz prostora zazamjene igrača;

c) ako u posljednjoj minuti utakmice, dok lopta nije u igri, igrač ili službena osoba sprječava ili zadržava suparnika pri izvedbi bacanja kako bi ga onemogućila da puca na vrata ili da dođe u očitu prigodu za pogodak; to se smatra vrlo grubim nešportskim ponašanjem i odnosi se na bilo koji oblik ometanja (npr. onemogućavanje kretanja, prekid dodavanja, ometanje primanja lopte, neostavljanje lopte)

d) ako u posljednjoj minuti utakmice, dok je lopta u igri, suparnik radnjama opisanima u Pravilu 8:5 i 8:6 spriječi momčad koja je u posjedu lopte da puca na vrata ili da dođe u očitu prigodu za pogodak; za to nije dostatna samo diskvalifikacija prema Pravilu 8:5 i 8:6; već se mora podnijeti i pisana prijava.

Pravilo 9. POGODAK

9:1 Pogodak je postignut kad lopta čitavim obujmom prijeđe crtu vrata (vidi sliku 4.), ako prije ili tijekom udarca pucač, njegovi suigrači ili službene osobe nisu učinili prekršaj. Sudac na crti izvan vrata dvama kratkim zvižducima i znakom broj 12 rukom potvrđuje da je pogodak postignut.

Postizanje pogotka treba dopustiti ako je branič prekršio Pravila a lopta je ipak ušla u vrata.

Pogodak se ne smije priznati ako su sudci, mjeritelj vremena ili delegat prekinuli igru prije nego je lopta cijelim obujmom prešla crtu vrata.

Pogodak treba priznati za suparnika ako je igrač ubacio loptu u vlastita vrata, osim kad vratar izvodi vratarevo bacanje/izbacivanje ( 12:2, stavak 2. ).

TUMAČENJEMora se dosuditi pogodak ako let lopte u vrata spriječi netko ili nešto što ne sudjeluje u igri (gledatelj, itd. ) a sudci su uvjereni da bi lopta, inače, nedvojbeno ušla u vrata.

9:2 Pogodak se ne smije poništiti ako su ga sudci dosudili i zviždali za početnobacanje (vidi Tumačenje Pravila 2:9 ).

Sudci moraju dati nedvosmislen znak da priznaju pogodak ako se nakon postizanja pogotka i prije znaka za početno bacanje oglasio zvučni znak za kraj poluvremena ili utakmice (početno bacanje se ne izvodi).

TUMAČENJEPogodak koji su sudci priznali treba odmah biti objavljen na semaforu.

9:3 Momčad koja je postigla više pogodaka od suparnika, pobjednik je. Utakmica je neodlučena ako obje momčadi imaju isti broj pogodaka ili nisu postigle ni po jedan pogodak (vidi 2:2 ).


Pogodak
<< Prva < Prethodna [1 / 3] Slijedeća > Posljednja >>

Linkovi

  Grad Kutina

  Hrvatski rukometni savez

  Udruga hrvatskih rukometnih sudaca

  EHF

  IHF

Oglasi

  Tamaris Studio